Tin tức > Tin tức chi tiết
21/02/2014 5:22:22 CH

KDH: Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền công bố Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

-

File đính kèm:
20140221 - KDH - QD HDQT vv CHOT DS LAY YK CD BANG VB.pdf

Các tin đã đăng:

  HDG: Ngày đăng ký cuối cùng (21/02)
  FDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Cty TNHH MTV Đầu tư XD Cơ sở Hạ tầng KCN Chơn Thành (21/02)
  ITA: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (21/02)
  FDC: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Cty TNHH MTV Đầu tư XD Cơ sở Hạ tầng KCN Chơn Thành (21/02)
  EIB: Giải trình lợi nhuận sau thuế Q3-2014 bị lỗ (21/02)
  NBB: Đính chính thông tin trên báo cáo tình hình quản trị công ty 2013 (21/02)
  DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Nghĩa (21/02)
  CTI: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin (21/02)
  NHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người được ủy quyền công bố thông tin Trần Thanh Thịnh (21/02)
  CLG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Tama Global Investment Pte Ltd (21/02)
Xem bài theo ngày tháng
Open the calendar popup.