Đóng cửa thị trường
AAM 14.60 0.40(2.82%) | ABT 0 0(0%) | ACC 27 0(0%) | ACL 10 0.40(4.17%) | AGF 19.60 -0.40(-2%) | AGM 11.50 0.30(2.68%) | AGR 6.80 0(0%) | ALP 4.30 CE 0.20(4.88%) | ANV 9.70 0.10(1.04%) | APC 12.90 FL -0.90(-6.52%) | ASIAGF 8.70 FL -0.60(-6.45%) | ASM 11.50 0(0%) | ASP 7 -0.10(-1.41%) | ATA 5.20 0(0%) | AVF 4.80 0(0%) | BBC 56 0(0%) | BCE 10.80 0.20(1.89%) | BCI 18.80 0(0%) | BGM 4.80 0.10(2.13%) | BHS 11.40 -0.10(-0.87%) | BIC 11.60 -0.20(-1.69%) | BID 13.90 -0.30(-2.11%) | BMC 30.50 -0.40(-1.29%) | BMI 15.70 -0.30(-1.88%) | BMP 69 0(0%) | BRC 10.40 0(0%) | BSI 8 0(0%) | BT6 6.70 CE 0.40(6.35%) | BTP 12.70 0.20(1.60%) | BTT 31.40 -0.60(-1.88%) | BVH 42.70 -0.10(-0.23%) | C21 18.70 0.10(0.54%) | C32 33.20 0.40(1.22%) | C47 17 0.10(0.59%) | CCI 11 -0.70(-5.98%) | CCL 5.80 CE 0.30(5.45%) | CDC 7.70 -0.10(-1.28%) | CIG 3.40 0.10(3.03%) | CII 21.80 -0.20(-0.91%) | CLC 29.60 -0.10(-0.34%) | CLG 8 CE 0.50(6.67%) | CLL 37.20 0.60(1.64%) | CLW 0 0(0%) | CMG 7.30 0(0%) | CMT 0 0(0%) | CMV 13.80 0.30(2.22%) | CMX 6.70 FL -0.40(-5.63%) | CNG 39 0.40(1.04%) | COM 0 0(0%) | CSM 43.70 -0.10(-0.23%) | CTD 61.50 2(3.36%) | CTG 14.50 0(0%) | CTI 13.20 -0.10(-0.75%) | CYC 4.30 0.10(2.38%) | D2D 27.50 0(0%) | DAG 13 -0.40(-2.99%) | DCL 31.30 CE 2(6.83%) | DCT 2.70 CE 0.10(3.85%) | DHA 11 0.10(0.92%) | DHC 17 0(0%) | DHG 95 0.50(0.53%) | DHM 7.20 0.10(1.41%) | DIC 8.40 0(0%) | DIG 13.40 0.30(2.29%) | DLG 11 0(0%) | DMC 43 0.40(0.94%) | DPM 30.60 0.60(2%) | DPR 38.80 0.20(0.52%) | DQC 46.30 0.70(1.54%) | DRC 54.50 0(0%) | DRH 4.20 0.10(2.44%) | DRL 32.50 0(0%) | DSN 60.50 0.50(0.83%) | DTA 3.50 0(0%) | DTL 9.50 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 44.50 0(0%) | DXG 16 0.80(5.26%) | DXV 4.60 0(0%) | EIB 12.60 0(0%) | ELC 0 0(0%) | EMC 0 0(0%) | EVE 26.50 -1.30(-4.68%) | FCM 12.70 0.20(1.60%) | FCN 23.70 0.40(1.72%) | FDC 23.30 -0.90(-3.72%) | FLC 12.70 0.10(0.79%) | FMC 24.50 -0.20(-0.81%) | FPT 52 0.50(0.97%) | GAS 122 4(3.39%) | GDT 27.60 0.30(1.10%) | GIL 23.10 0.40(1.76%) | GMC 30.60 0.60(2%) | GMD 36.90 0.20(0.54%) | GSP 12.20 0(0%) | GTA 0 0(0%) | GTT 4.90 0.10(2.08%) | HAG 25.30 0(0%) | HAI 20.30 0(0%) | HAP 8.80 0(0%) | HAR 10.20 0.50(5.15%) | HAS 6.10 0.10(1.67%) | HAX 0 0(0%) | HBC 15.20 0.10(0.66%) | HCM 36.40 0.10(0.28%) | HDC 0 0(0%) | HDG 27.40 0.20(0.74%) | HHS 17.70 0(0%) | HLA 2.50 0(0%) | HLG 0 0(0%) | HMC 9.30 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 59.50 1(1.71%) | HQC 8 0(0%) | HRC 40.50 0.50(1.25%) | HSG 43 0.90(2.14%) | HSI 3.20 0.10(3.23%) | HT1 16.70 0.90(5.70%) | HTI 10.30 0.10(0.98%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.20 0(0%) | HU1 8.20 0(0%) | HU3 9.80 0(0%) | HVG 21.70 0(0%) | HVX 5.90 0.20(3.51%) | ICF 5.80 0.10(1.75%) | IDI 11.10 -0.10(-0.89%) | IJC 15.10 0.30(2.03%) | IMP 67.50 0.50(0.75%) | ITA 8.50 0.40(4.94%) | ITC 8.10 0.10(1.25%) | ITD 7.50 0(0%) | JVC 14 0(0%) | KAC 12.50 0(0%) | KBC 11.60 CE 0.70(6.42%) | KDC 67.50 -1(-1.46%) | KDH 21.50 -0.30(-1.38%) | KHA 20.60 -0.30(-1.44%) | KHP 14 0.10(0.72%) | KMR 8.50 0.10(1.19%) | KSA 8.10 -0.10(-1.22%) | KSB 28.30 0.10(0.35%) | KSH 9.50 CE 0.60(6.74%) | KSS 5.80 0(0%) | KTB 6 -0.10(-1.64%) | L10 15.20 -0.10(-0.65%) | LAF 13.60 -0.20(-1.45%) | LBM 13.90 0(0%) | LCG 8.20 0(0%) | LCM 6.20 0.10(1.64%) | LGC 27 -0.80(-2.88%) | LGL 6.80 CE 0.40(6.25%) | LHG 9.70 0.40(4.30%) | LIX 28.10 0.70(2.55%) | LM8 21.60 -0.20(-0.92%) | LSS 10.40 0.10(0.97%) | MBB 13.80 0.10(0.73%) | MCG 7.40 0.20(2.78%) | MCP 0 0(0%) | MDG 4.90 0.10(2.08%) | MHC 12.90 0.30(2.38%) | MPC 72.50 -4.50(-5.84%) | MSN 85.50 1(1.18%) | MTG 4.60 0.10(2.22%) | MWG 141 6(4.44%) | NAV 6.50 -0.20(-2.99%) | NBB 22.40 -0.10(-0.44%) | NHS 11.50 -0.10(-0.86%) | NHW 0 0(0%) | NKG 10.90 0.10(0.93%) | NLG 18.10 -0.10(-0.55%) | NNC 65.50 0.50(0.77%) | NSC 78 0.50(0.65%) | NTL 15.30 0.50(3.38%) | NVN 3 FL -0.20(-6.25%) | NVT 6 0(0%) | OGC 11.80 0.10(0.85%) | OPC 62 0(0%) | PAC 23.10 -0.10(-0.43%) | PAN 55 0(0%) | PDN 30.90 0.40(1.31%) | PDR 12.50 0.10(0.81%) | PET 21.20 -0.20(-0.93%) | PGC 14 0(0%) | PGD 36.70 0.20(0.55%) | PGI 9.70 0.20(2.11%) | PHR 33.50 -0.40(-1.18%) | PIT 8 0.20(2.56%) | PJT 7.70 0.10(1.32%) | PNC 8 -0.20(-2.44%) | PNJ 31.50 0(0%) | POM 12.60 0(0%) | PPC 21.60 0.80(3.85%) | PPI 11 -0.20(-1.79%) | PTB 49.30 0.30(0.61%) | PTC 5.90 -0.10(-1.67%) | PTK 4.80 0.20(4.35%) | PTL 3.90 0.10(2.63%) | PVD 98 -7(-6.67%) | PVT 16.20 0(0%) | PXI 6.40 0(0%) | PXL 4.60 0.10(2.22%) | PXS 25.60 -0.40(-1.54%) | PXT 3.40 -0.10(-2.86%) | QCG 8.20 0.10(1.23%) | RAL 46.90 0(0%) | RDP 13.40 0(0%) | REE 27.80 -0.10(-0.36%) | RIC 9.70 0.40(4.30%) | SAM 11.40 -0.30(-2.56%) | SAV 13 0.30(2.36%) | SBA 10.70 -0.10(-0.93%) | SBC 10 0.20(2.04%) | SBT 11.80 -0.10(-0.84%) | SC5 25.40 0.40(1.60%) | SCD 25.50 -0.50(-1.92%) | SEC 11.30 -0.10(-0.88%) | SFC 20 -0.10(-0.50%) | SFI 30.70 0.10(0.33%) | SGT 4.40 FL -0.30(-6.38%) | SHI 6.60 0.10(1.54%) | SHP 15.40 0(0%) | SII 17.80 -0.10(-0.56%) | SJD 28 0.50(1.82%) | SJS 20.80 CE 1.30(6.67%) | SKG 45.50 0(0%) | SMA 5.30 0.10(1.92%) | SMC 9.70 0.30(3.19%) | SPM 24.80 1.10(4.64%) | SRC 22 0.20(0.92%) | SRF 15.60 -0.10(-0.64%) | SSC 58 2.50(4.50%) | SSI 27.90 -0.10(-0.36%) | ST8 20.80 0.30(1.46%) | STB 19 -0.10(-0.52%) | STG 0 0(0%) | STT 0 0(0%) | SVC 15.80 -0.40(-2.47%) | SVI 0 0(0%) | SVT 7 0.30(4.48%) | SZL 18 -0.30(-1.64%) | TAC 0 0(0%) | TBC 22 0.20(0.92%) | TCL 28.10 0.30(1.08%) | TCM 31.80 0.80(2.58%) | TCO 11.30 0(0%) | TCR 5.20 0(0%) | TDC 10.40 0.10(0.97%) | TDH 16.10 0.10(0.63%) | TDW 0 0(0%) | THG 11.20 0(0%) | TIC 11.20 0(0%) | TIE 15.90 0(0%) | TIX 0 0(0%) | TLG 46 0.50(1.10%) | TLH 9.40 -0.10(-1.05%) | TMP 20.10 -1.40(-6.51%) | TMS 0 0(0%) | TMT 11.40 0(0%) | TNA 28.50 0.10(0.35%) | TNC 11.40 0.10(0.88%) | TNT 3.90 0.10(2.63%) | TPC 9.10 0(0%) | TRA 73 -0.50(-0.68%) | TRC 33.30 0.20(0.60%) | TS4 10.80 0.10(0.93%) | TSC 28.60 0.60(2.14%) | TTF 10.30 0(0%) | TTP 20.60 1.20(6.19%) | TV1 12.50 0(0%) | TYA 8 0.30(3.90%) | UDC 5.90 0.10(1.72%) | UIC 15.10 0.10(0.67%) | VCB 27.20 0(0%) | VCF 167 0(0%) | VFG 40.80 -0.20(-0.49%) | VHC 51 CE 3.10(6.47%) | VHG 10 0.10(1.01%) | VIC 79 1.50(1.94%) | VID 4.10 -0.10(-2.38%) | VIP 12.50 0.20(1.63%) | VIS 9.20 0(0%) | VLF 5.40 0(0%) | VMD 19.20 0.10(0.52%) | VNA 3.10 0.10(3.33%) | VNE 7.20 0.20(2.86%) | VNG 8.90 0(0%) | VNH 4.60 0.20(4.55%) | VNI 3.30 -0.10(-2.94%) | VNL 21.20 1.20(6%) | VNM 113 0(0%) | VNS 45 0(0%) | VOS 4.10 -0.10(-2.38%) | VPH 7.80 CE 0.50(6.85%) | VPK 23 0.10(0.44%) | VRC 5.80 CE 0.30(5.45%) | VSC 58 0.50(0.87%) | VSH 14.70 0.10(0.68%) | VSI 7.30 FL -0.50(-6.41%) | VST 2.50 FL -0.10(-3.85%) | VTB 10.20 -0.50(-4.67%) | VTF 19.50 0.20(1.04%) | VTO 7.90 0(0%) |
Ngày: 23/08/2014
HVX: Ra khỏi diện cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KDH: Bị kiểm soát - KSH: Bị cảnh báo - LCG: Bị kiểm soát - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - MHC: Bị kiểm soát - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PAN: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TNT: Bị kiểm soát - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Bổ sung SAV vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (22/08 09:54 SA)
Bổ sung VNH vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (21/08 09:45 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC Q2-2014 và BCTC bán niên soát xét năm 2014 (tính đến hết ngày 20/08/2014) (21/08 09:38 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
PGI: Giải trình lợi nhuận công ty mẹ quý 2.2014 (22/08 05:38 CH)
NVT: Quyết định HĐQT về việc phê duyệt phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp (22/08 05:38 CH)
SHI: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của CĐNB Lê Hoàng Hà (22/08 05:37 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
MBKE: Thông báo bổ nhiệm P.TGĐ (20/08 10:42 SA)
OSC: Ngừng hoạt động giao dịch (19/08 05:38 CH)
NVS: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh TP.HCM (18/08 05:27 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
620,14 ▲ 7,2 (1,17%)
Open: 614,51 - Hi: 622,97 - Lo: 614,51
Vol:163.547.241 - Val:2.787,08 Bil VND
VolOM:151.323.250 - ValOM:2.501,88 Bil VND
VolPT:12.223.991 - ValPT:285,20 Bil VND
654,96 ▲ 5,02 (0,77%)
Open: 650,99 - Hi: 657,39 - Lo: 650,99
Vol: 80.158.750 - Val: 1739,11 Bil VND
VolOM: 78.577.540 - ValOM: 1584,90 Bil VND
VolPT: 1.581.210 - ValPT: 154,20 Bil VND