Đóng cửa thị trường
AAM 14.30 -0.20(-1.38%) | ABT 50 0.50(1.01%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.80 0.10(1.03%) | AGF 19.80 0.60(3.13%) | AGM 12 CE 0.70(6.19%) | AGR 7.10 0.10(1.43%) | ALP 4.20 0.10(2.44%) | ANV 9.90 0.10(1.02%) | APC 14.20 0.10(0.71%) | ASIAGF 9.10 0(0%) | ASM 12.10 0.20(1.68%) | ASP 7.30 0.10(1.39%) | ATA 5.20 0.10(1.96%) | AVF 4.90 0(0%) | BBC 58 2(3.57%) | BCE 10.90 0(0%) | BCI 21.40 1.30(6.47%) | BGM 5.10 CE 0.30(6.25%) | BHS 11.40 0.10(0.88%) | BIC 11.60 0.10(0.87%) | BID 14.90 CE 0.90(6.43%) | BMC 32.50 0.20(0.62%) | BMI 16.30 0.30(1.88%) | BMP 71.50 1(1.42%) | BRC 10 0.10(1.01%) | BSI 8.80 0(0%) | BT6 6.70 0.10(1.52%) | BTP 12.60 0(0%) | BTT 31.60 0.20(0.64%) | BVH 44.30 0(0%) | C21 0 0(0%) | C32 31.80 -0.20(-0.63%) | C47 16.50 0(0%) | CCI 0 0(0%) | CCL 6 CE 0.30(5.26%) | CDC 7.70 0.10(1.32%) | CIG 3.40 -0.10(-2.86%) | CII 22.30 0.60(2.76%) | CLC 29.60 0.50(1.72%) | CLG 8.20 -0.10(-1.20%) | CLL 36.50 -0.50(-1.35%) | CLW 16 0(0%) | CMG 7.20 -0.20(-2.70%) | CMT 0 0(0%) | CMV 13.70 -0.10(-0.72%) | CMX 6.90 CE 0.40(6.15%) | CNG 41.20 1(2.49%) | COM 37.20 2.30(6.59%) | CSM 46 0.80(1.77%) | CTD 62 0(0%) | CTG 14.80 0.20(1.37%) | CTI 13.20 0(0%) | CYC 4.80 CE 0.30(6.67%) | D2D 28.50 -0.90(-3.06%) | DAG 12.90 0(0%) | DCL 35.10 0.50(1.45%) | DCT 2.80 CE 0.10(3.70%) | DHA 11.10 -0.10(-0.89%) | DHC 18.10 0.10(0.56%) | DHG 94 0.50(0.53%) | DHM 7.60 0.40(5.56%) | DIC 8.70 0.20(2.35%) | DIG 13.40 0.30(2.29%) | DLG 10.80 -0.20(-1.82%) | DMC 45 -0.90(-1.96%) | DPM 33.40 0.40(1.21%) | DPR 38.70 0.70(1.84%) | DQC 47.30 -0.60(-1.25%) | DRC 57.50 -0.50(-0.86%) | DRH 4.40 0.10(2.33%) | DRL 32.60 0(0%) | DSN 61 0(0%) | DTA 3.40 FL -0.20(-5.56%) | DTL 9.40 0(0%) | DTT 5.50 -0.30(-5.17%) | DVP 43.20 -0.30(-0.69%) | DXG 16.50 0.20(1.23%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.80 0.30(2.40%) | ELC 14.70 0.40(2.80%) | EMC 6.20 0(0%) | EVE 26.50 0.30(1.15%) | FCM 13.10 0.60(4.80%) | FCN 24.80 1(4.20%) | FDC 25.10 CE 1.60(6.81%) | FLC 12.60 0(0%) | FMC 26 CE 1.70(7%) | FPT 57.50 0.50(0.88%) | GAS 124 -2(-1.59%) | GDT 28.20 0.30(1.08%) | GIL 23.10 -0.20(-0.86%) | GMC 30.30 0(0%) | GMD 35.40 -0.40(-1.12%) | GSP 12.40 0(0%) | GTA 12.20 0.50(4.27%) | GTT 5.20 0.10(1.96%) | HAG 25 -0.20(-0.79%) | HAI 21.60 0.10(0.47%) | HAP 8.80 0(0%) | HAR 10.20 0.20(2%) | HAS 6.20 0(0%) | HAX 7.90 0.30(3.95%) | HBC 15.90 0.50(3.25%) | HCM 39 -0.10(-0.26%) | HDC 20 0(0%) | HDG 28 0(0%) | HHS 17.90 0.20(1.13%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.90 0.10(2.08%) | HMC 9.20 -0.10(-1.08%) | HOT 0 0(0%) | HPG 58 -0.50(-0.85%) | HQC 8.30 0.10(1.22%) | HRC 40.30 0(0%) | HSG 45.20 -0.80(-1.74%) | HSI 3.10 0.10(3.33%) | HT1 16.40 0.60(3.80%) | HTI 10.40 0.30(2.97%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.10 0.10(0.56%) | HU1 8.40 0.10(1.20%) | HU3 9.90 0(0%) | HVG 22.40 0.40(1.82%) | HVX 5.50 FL -0.40(-6.78%) | ICF 5.90 0(0%) | IDI 12.70 CE 0.80(6.72%) | IJC 15 0.20(1.35%) | IMP 45.80 -0.40(-0.87%) | ITA 9.20 0.40(4.55%) | ITC 8.40 0.30(3.70%) | ITD 8.10 0(0%) | JVC 14.90 0.80(5.67%) | KAC 11.70 -0.40(-3.31%) | KBC 14.30 CE 0.90(6.72%) | KDC 74.50 2(2.76%) | KDH 21.30 0.30(1.43%) | KHA 21.40 1.30(6.47%) | KHP 14 0(0%) | KMR 8.60 0.30(3.61%) | KSA 8.70 CE 0.50(6.10%) | KSB 28.50 -0.10(-0.35%) | KSH 13.10 CE 0.80(6.50%) | KSS 6.30 CE 0.40(6.78%) | KTB 6.50 CE 0.40(6.56%) | L10 14.40 0.10(0.70%) | LAF 13.90 0(0%) | LBM 13.90 0(0%) | LCG 8.50 0.20(2.41%) | LCM 6.50 CE 0.40(6.56%) | LGC 21.20 0(0%) | LGL 6.50 0.10(1.56%) | LHG 9.30 0(0%) | LIX 29.20 -0.10(-0.34%) | LM8 22 0.20(0.92%) | LSS 10.30 0.10(0.98%) | MBB 14 0.10(0.72%) | MCG 7.60 0.30(4.11%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.70 CE 0.30(5.56%) | MHC 14.30 CE 0.90(6.72%) | MPC 74 -1(-1.33%) | MSN 85 1.50(1.80%) | MTG 4.70 0.10(2.17%) | MWG 135 -2(-1.46%) | NAV 7 0.10(1.45%) | NBB 21.80 0.30(1.40%) | NHS 11.30 -0.20(-1.74%) | NHW 9.90 CE 0.60(6.45%) | NKG 11.10 -0.20(-1.77%) | NLG 18.50 0(0%) | NNC 65 2(3.17%) | NSC 79 -0.50(-0.63%) | NTL 15.80 0.40(2.60%) | NVN 2.90 -0.10(-3.33%) | NVT 6.50 0.20(3.17%) | OGC 11.80 0(0%) | OPC 61 0(0%) | PAC 23.10 0.10(0.43%) | PAN 38 -0.20(-0.52%) | PDN 31.90 1.50(4.93%) | PDR 13.50 0.60(4.65%) | PET 23.80 0.10(0.42%) | PGC 14.50 -0.10(-0.68%) | PGD 36.80 -0.80(-2.13%) | PGI 9.40 0(0%) | PHR 30.50 0(0%) | PIT 8.10 -0.10(-1.22%) | PJT 8 0.20(2.56%) | PNC 8.10 CE 0.50(6.58%) | PNJ 31.80 0(0%) | POM 0 0(0%) | PPC 22 -0.10(-0.45%) | PPI 12 -0.20(-1.64%) | PTB 49.30 -0.10(-0.20%) | PTC 6 0(0%) | PTK 5 0.20(4.17%) | PTL 4 0(0%) | PVD 98.50 -0.50(-0.51%) | PVT 17.20 -0.40(-2.27%) | PXI 7.20 0.30(4.35%) | PXL 4.80 0.10(2.13%) | PXS 28 -0.80(-2.78%) | PXT 3.90 CE 0.20(5.41%) | QCG 8.70 CE 0.50(6.10%) | RAL 47.80 -0.10(-0.21%) | RDP 14.60 -0.10(-0.68%) | REE 29.40 0.20(0.68%) | RIC 10 0.10(1.01%) | SAM 12 0.50(4.35%) | SAV 14 0.70(5.26%) | SBA 10.70 0(0%) | SBC 12.60 CE 0.80(6.78%) | SBT 12 0(0%) | SC5 25.40 0.90(3.67%) | SCD 26.40 -0.10(-0.38%) | SEC 11.40 0(0%) | SFC 19.70 -0.20(-1.01%) | SFI 36 CE 2.30(6.82%) | SGT 4.60 CE 0.30(6.98%) | SHI 6.60 0.10(1.54%) | SHP 15.50 0.10(0.65%) | SII 18.30 0(0%) | SJD 28.20 0.20(0.71%) | SJS 26 -0.20(-0.76%) | SKG 44.90 0(0%) | SMA 5.30 0(0%) | SMC 9.80 0(0%) | SPM 24.50 -0.20(-0.81%) | SRC 22.50 0.10(0.45%) | SRF 15.90 0.10(0.63%) | SSC 58.50 0(0%) | SSI 29 0(0%) | ST8 20.50 0(0%) | STB 19.40 0.40(2.11%) | STG 21.10 -0.30(-1.40%) | STT 0 0(0%) | SVC 16.30 0(0%) | SVI 38.10 CE 2.40(6.72%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.80 -0.10(-0.53%) | TAC 0 0(0%) | TBC 21.80 0(0%) | TCL 27.50 -0.70(-2.48%) | TCM 34.10 -0.40(-1.16%) | TCO 11.60 0.20(1.75%) | TCR 5.40 0.20(3.85%) | TDC 10.50 0.20(1.94%) | TDH 16.90 0.30(1.81%) | TDW 0 0(0%) | THG 11.40 0(0%) | TIC 12 CE 0.70(6.19%) | TIE 15.90 -0.10(-0.63%) | TIX 21 0.20(0.96%) | TLG 46.40 0.40(0.87%) | TLH 9.50 0.10(1.06%) | TMP 21.60 0(0%) | TMS 36 1(2.86%) | TMT 12.90 CE 0.80(6.61%) | TNA 27.30 0.20(0.74%) | TNC 11.60 -0.20(-1.69%) | TNT 4.10 CE 0.20(5.13%) | TPC 9 0(0%) | TRA 73 -1(-1.35%) | TRC 34.30 0.20(0.59%) | TS4 10.90 0(0%) | TSC 29.70 -0.10(-0.34%) | TTF 10.40 0(0%) | TTP 19.90 0.50(2.58%) | TV1 12.50 0.40(3.31%) | TYA 8.10 0.20(2.53%) | UDC 6.30 CE 0.40(6.78%) | UIC 15.40 0.30(1.99%) | VCB 28 0.50(1.82%) | VCF 184 0(0%) | VFG 40.30 -0.20(-0.49%) | VHC 51 -1(-1.92%) | VHG 10.40 CE 0.60(6.12%) | VIC 58.50 2.50(4.46%) | VID 4.20 0(0%) | VIP 12.80 0.20(1.59%) | VIS 9.80 0(0%) | VLF 5.20 0(0%) | VMD 17.10 -0.20(-1.16%) | VNA 3.10 0(0%) | VNE 7.50 -0.10(-1.32%) | VNG 0 0(0%) | VNH 4.60 0.20(4.55%) | VNI 3.60 0.10(2.86%) | VNL 21.50 CE 1.40(6.97%) | VNM 111 0(0%) | VNS 45 0(0%) | VOS 4.10 -0.10(-2.38%) | VPH 8.60 0(0%) | VPK 22.80 -0.40(-1.72%) | VRC 5.80 0.20(3.57%) | VSC 58.50 0(0%) | VSH 14.80 0(0%) | VSI 8.10 0.10(1.25%) | VST 2.60 0(0%) | VTB 10.70 0(0%) | VTF 20.20 0.10(0.50%) | VTO 7.90 0(0%) |
Ngày: 02/09/2014
KDH: Ra khỏi diện kiểm soát - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LCG: Bị kiểm soát - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - MHC: Bị kiểm soát - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PAN: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TNT: Bị kiểm soát - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp (29/08 11:21 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC Q2-2014 và BCTC bán niên soát xét năm 2014 (tính đến hết ngày 28/08/2014) (29/08 09:53 SA)
HOSE: Công bố thay đổi khối lượng lưu hành tính chỉ số đối với cổ phiếu HBC (28/08 02:36 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
MCG: Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau BCTC SX bán niên 2014 (29/08 06:04 CH)
KSH: Nghị quyết HĐQT số 56 về việc hợp tác kinh doanh (29/08 06:04 CH)
HQC: Nghị quyết HĐQT số 08 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH (29/08 06:03 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
PHS: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh (29/08 05:17 CH)
VDSE: HOSE tiếp nhận hồ sơ chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện (26/08 05:16 CH)
IBSC: Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám đốc (26/08 05:08 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
636,65 ▲ 4,62 (0,73%)
Open: 634,91 - Hi: 640,19 - Lo: 631,11
Vol:189.882.100 - Val:3.771,59 Bil VND
VolOM:170.612.900 - ValOM:2.784,30 Bil VND
VolPT:19.269.200 - ValPT:987,29 Bil VND
676,82 ▲ 7,86 (1,17%)
Open: 672,14 - Hi: 678,68 - Lo: 668,36
Vol: 92.018.350 - Val: 2509,32 Bil VND
VolOM: 75.103.150 - ValOM: 1561,08 Bil VND
VolPT: 16.915.200 - ValPT: 948,25 Bil VND