Đóng cửa thị trường
AAM 0 0(0%) | ABT 48.80 -0.70(-1.41%) | ACC 0 0(0%) | ACL 9.50 0(0%) | AGF 18.90 -0.30(-1.56%) | AGM 11.60 0.30(2.65%) | AGR 6.50 -0.30(-4.41%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 9.50 -0.20(-2.06%) | APC 15.40 0.40(2.67%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 10.60 -0.40(-3.64%) | ASP 7 -0.30(-4.11%) | ATA 5.10 -0.10(-1.92%) | AVF 4.50 -0.20(-4.26%) | BBC 55 0(0%) | BCE 10 -0.40(-3.85%) | BCI 19 -0.60(-3.06%) | BGM 4.40 FL -0.30(-6.38%) | BHS 11.50 0(0%) | BIC 10.70 -0.10(-0.93%) | BID 15.30 0(0%) | BMC 30.50 -1(-3.17%) | BMI 13.70 -0.80(-5.52%) | BMP 69 -2.50(-3.50%) | BRC 10.20 -0.60(-5.56%) | BSI 7.70 -0.40(-4.94%) | BT6 0 0(0%) | BTP 12.30 0(0%) | BTT 32.90 -0.20(-0.60%) | BVH 41.10 -1.60(-3.75%) | C21 0 0(0%) | C32 32.40 -0.20(-0.61%) | C47 0 0(0%) | CCI 11.80 FL -0.80(-6.35%) | CCL 5 FL -0.30(-5.66%) | CDC 6.30 -0.20(-3.08%) | CIG 3.90 FL -0.20(-4.88%) | CII 20.70 -0.90(-4.17%) | CLC 28.70 -0.30(-1.03%) | CLG 7.50 -0.40(-5.06%) | CLL 36.10 -0.40(-1.10%) | CLW 16 -0.40(-2.44%) | CMG 7 -0.20(-2.78%) | CMT 10.70 -0.20(-1.83%) | CMV 13 -0.60(-4.41%) | CMX 5.20 -0.10(-1.89%) | CNG 36.50 -0.70(-1.88%) | COM 33 0(0%) | CSM 42 -1(-2.33%) | CTD 62.50 0(0%) | CTG 14.60 0(0%) | CTI 0 0(0%) | CYC 5 0(0%) | D2D 25.30 -1.70(-6.30%) | DAG 13.90 0.60(4.51%) | DCL 29.70 -0.70(-2.30%) | DCT 2.60 FL -0.10(-3.70%) | DHA 10.30 -0.20(-1.90%) | DHC 16.20 -0.60(-3.57%) | DHG 94 -2(-2.08%) | DHM 6.70 -0.20(-2.90%) | DIC 8.10 -0.50(-5.81%) | DIG 15 -0.60(-3.85%) | DLG 9.20 -0.30(-3.16%) | DMC 41.70 -1.20(-2.80%) | DPM 30.90 -1(-3.13%) | DPR 39.60 -0.10(-0.25%) | DQC 36.80 -0.10(-0.27%) | DRC 51.50 -0.50(-0.96%) | DRH 3.90 FL -0.20(-4.88%) | DRL 30 0(0%) | DSN 59 -0.50(-0.84%) | DTA 3.60 FL -0.20(-5.26%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 41.40 -0.50(-1.19%) | DXG 14 -0.70(-4.76%) | DXV 4.50 0(0%) | EIB 12.60 -0.30(-2.33%) | ELC 0 0(0%) | EMC 5.60 -0.30(-5.08%) | EVE 27.10 0(0%) | FCM 12.30 -0.70(-5.38%) | FCN 23.10 -0.80(-3.35%) | FDC 18.30 -0.70(-3.68%) | FLC 12.50 -0.10(-0.79%) | FMC 18.20 0.30(1.68%) | FPT 50 -1.50(-2.91%) | GAS 111 -3(-2.63%) | GDT 27.60 0.10(0.36%) | GIL 22.50 -1(-4.26%) | GMC 0 0(0%) | GMD 34.40 -0.60(-1.71%) | GSP 11.40 -0.30(-2.56%) | GTA 11.30 0.30(2.73%) | GTT 4.80 -0.20(-4%) | HAG 25.20 -0.70(-2.70%) | HAI 20.90 FL -1.50(-6.70%) | HAP 8.10 -0.40(-4.71%) | HAR 9.50 -0.50(-5%) | HAS 6.20 -0.30(-4.62%) | HAX 7.50 FL -0.50(-6.25%) | HBC 17 -0.50(-2.86%) | HCM 34 -1.10(-3.13%) | HDC 20 0.10(0.50%) | HDG 23.60 -0.70(-2.88%) | HHS 15.80 FL -1.10(-6.51%) | HLA 2.50 FL -0.10(-3.85%) | HLG 4.60 FL -0.30(-6.12%) | HMC 9 -0.20(-2.17%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 -1.50(-2.65%) | HQC 7.10 FL -0.50(-6.58%) | HRC 0 0(0%) | HSG 43.70 -1.50(-3.32%) | HSI 3.30 -0.10(-2.94%) | HT1 13.90 -0.30(-2.11%) | HTI 9.70 -0.10(-1.02%) | HTL 0 0(0%) | HTV 18.40 -0.10(-0.54%) | HU1 0 0(0%) | HU3 9.70 0(0%) | HVG 23.90 -0.20(-0.83%) | HVX 5.10 0(0%) | ICF 5.40 -0.10(-1.82%) | IDI 10.80 -0.50(-4.42%) | IJC 12.80 -0.40(-3.03%) | IMP 62 -1(-1.59%) | ITA 7.60 -0.30(-3.80%) | ITC 7.50 -0.30(-3.85%) | ITD 6.40 -0.30(-4.48%) | JVC 16.10 -0.20(-1.23%) | KAC 0 0(0%) | KBC 10.10 -0.40(-3.81%) | KDC 58.50 -0.50(-0.85%) | KDH 19.40 -0.10(-0.51%) | KHA 22 -0.50(-2.22%) | KHP 13.30 -0.30(-2.21%) | KMR 6.60 FL -0.40(-5.71%) | KSA 8 -0.40(-4.76%) | KSB 27.40 0.10(0.37%) | KSH 5.60 -0.30(-5.08%) | KSS 5.50 -0.20(-3.51%) | KTB 6.10 -0.20(-3.17%) | L10 13.60 -0.30(-2.16%) | LAF 11.50 0.10(0.88%) | LBM 13.60 -0.20(-1.45%) | LCG 7.40 -0.20(-2.63%) | LCM 5.90 -0.20(-3.28%) | LGC 32 1.80(5.96%) | LGL 5.30 FL -0.30(-5.36%) | LHG 9.80 FL -0.70(-6.67%) | LIX 26.70 -0.20(-0.74%) | LM8 23.70 -0.10(-0.42%) | LSS 11.60 -0.10(-0.85%) | MAFPF1 9.80 0(0%) | MBB 13.60 -0.20(-1.45%) | MCG 6.30 FL -0.40(-5.97%) | MCP 0 0(0%) | MDG 5.30 -0.20(-3.64%) | MHC 11.10 FL -0.80(-6.72%) | MPC 46.90 CE 3(6.83%) | MSN 89.50 -1(-1.10%) | MTG 4.40 -0.20(-4.35%) | MWG 108 0(0%) | NAV 6.40 0.20(3.23%) | NBB 19.60 -1.30(-6.22%) | NHS 11.30 -0.10(-0.88%) | NHW 9.70 -0.10(-1.02%) | NKG 9.70 -0.40(-3.96%) | NLG 0 0(0%) | NNC 64 -1(-1.54%) | NSC 76 0.50(0.66%) | NTL 14.40 -0.60(-4%) | NVN 3.30 0(0%) | NVT 6.20 FL -0.40(-6.06%) | OGC 10.60 -0.60(-5.36%) | OPC 62 0(0%) | PAC 23.20 0.20(0.87%) | PAN 47.10 0(0%) | PDN 41.60 -0.40(-0.95%) | PDR 10.50 0(0%) | PET 17.80 -0.30(-1.66%) | PGC 12.70 -0.60(-4.51%) | PGD 36.50 1.70(4.89%) | PGI 9.20 0.10(1.10%) | PHR 28.30 0.30(1.07%) | PIT 8.80 FL -0.60(-6.38%) | PJT 7.90 0.30(3.95%) | PNC 6.80 0(0%) | PNJ 30.30 -0.10(-0.33%) | POM 11.70 -0.50(-4.10%) | PPC 22.10 FL -1.60(-6.75%) | PPI 9.80 FL -0.70(-6.67%) | PTB 46.90 -0.10(-0.21%) | PTC 5.90 CE 0.30(5.36%) | PTK 4.40 -0.20(-4.35%) | PTL 3.30 0.10(3.13%) | PVD 90.50 -2(-2.16%) | PVT 12.80 -0.60(-4.48%) | PXI 5.20 -0.20(-3.70%) | PXL 4.20 -0.20(-4.55%) | PXS 21.40 -0.80(-3.60%) | PXT 3.10 FL -0.20(-6.06%) | QCG 7.80 -0.40(-4.88%) | RAL 44.10 -0.50(-1.12%) | RDP 0 0(0%) | REE 27 -0.90(-3.23%) | RIC 0 0(0%) | SAM 9.70 -0.10(-1.02%) | SAV 14.10 0.10(0.71%) | SBA 9.80 -0.10(-1.01%) | SBC 10 CE 0.60(6.38%) | SBT 11.80 -0.40(-3.28%) | SC5 26.60 0.60(2.31%) | SCD 27 -0.50(-1.82%) | SEC 11.80 -0.20(-1.67%) | SFC 19.90 -1(-4.78%) | SFI 27.40 FL -2(-6.80%) | SGT 5 0.20(4.17%) | SHI 5.40 -0.10(-1.82%) | SHP 13 -0.70(-5.11%) | SII 17.70 0(0%) | SJD 24.30 -0.40(-1.62%) | SJS 18.80 -1.20(-6%) | SKG 45.70 0(0%) | SMA 4.90 -0.20(-3.92%) | SMC 9.40 -0.10(-1.05%) | SPM 23.70 -0.40(-1.66%) | SRC 21 -1(-4.55%) | SRF 16.30 0.60(3.82%) | SSC 60 0(0%) | SSI 25.50 -0.70(-2.67%) | ST8 19.70 -0.10(-0.51%) | STB 20 -0.10(-0.50%) | STG 25 -1(-3.85%) | STT 3.80 FL -0.20(-5%) | SVC 15 -0.80(-5.06%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 17.80 -0.30(-1.66%) | TAC 46.80 0.80(1.74%) | TBC 20.70 -0.30(-1.43%) | TCL 25.70 -0.40(-1.53%) | TCM 26.40 -1(-3.65%) | TCO 11.60 -0.30(-2.52%) | TCR 5.70 0(0%) | TDC 9.90 -0.50(-4.81%) | TDH 15.50 -0.40(-2.52%) | TDW 21.20 0.90(4.43%) | THG 10.50 0(0%) | TIC 11.20 0(0%) | TIE 14.70 -0.70(-4.55%) | TIX 0 0(0%) | TLG 43 -0.50(-1.15%) | TLH 8.90 -0.10(-1.11%) | TMP 21.80 0.30(1.40%) | TMS 35 0.20(0.57%) | TMT 8.20 0.30(3.80%) | TNA 27.80 0(0%) | TNC 11 -0.30(-2.65%) | TNT 3 0(0%) | TPC 9.10 -0.10(-1.09%) | TRA 75.50 -0.50(-0.66%) | TRC 31.40 FL -2.30(-6.82%) | TS4 10.30 0(0%) | TSC 24.50 -1.10(-4.30%) | TTF 10.20 -0.30(-2.86%) | TTP 18.50 0(0%) | TV1 13.50 -0.30(-2.17%) | TYA 7.40 -0.20(-2.63%) | UDC 5.70 -0.30(-5%) | UIC 15.20 0(0%) | VCB 25.60 -0.20(-0.78%) | VCF 167 -4(-2.34%) | VFG 38 -1.50(-3.80%) | VHC 41 0.60(1.49%) | VHG 9.20 FL -0.60(-6.12%) | VIC 72 -1(-1.37%) | VID 4.70 -0.10(-2.08%) | VIP 9.90 -0.50(-4.81%) | VIS 7.70 -0.10(-1.28%) | VLF 5.40 FL -0.40(-6.90%) | VMD 16 -0.10(-0.62%) | VNA 3 -0.10(-3.23%) | VNE 5.80 -0.30(-4.92%) | VNG 9.20 0.10(1.10%) | VNH 4.10 FL -0.30(-6.82%) | VNI 3.60 FL -0.20(-5.26%) | VNL 0 0(0%) | VNM 135 -1(-0.74%) | VNS 46.30 0.80(1.76%) | VOS 4.10 -0.10(-2.38%) | VPH 7 -0.30(-4.11%) | VPK 21.20 -0.60(-2.75%) | VRC 5.50 -0.20(-3.51%) | VSC 53 -2(-3.64%) | VSH 14.30 -0.50(-3.38%) | VSI 8 0(0%) | VST 2.40 FL -0.10(-4%) | VTB 10.30 -0.30(-2.83%) | VTF 0 0(0%) | VTO 7 -0.10(-1.41%) |
Ngày: 28/07/2014
ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - HVX: Bị cảnh báo - ITC: Bị cảnh báo - KDH: Bị kiểm soát - KSH: Bị cảnh báo - LCG: Bị kiểm soát - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - MHC: Bị kiểm soát - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PAN: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TNT: Bị kiểm soát - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VIS: Bị kiểm soát - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
SAM: Danh sách CĐNB, người được ủy quyền CBTT và người có liên quan (bổ sung báo cáo quản trị cty 6 tháng đầu năm 2014)
JVC: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013
BSI: Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2014
DPR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
ITA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
TNT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
VNM: Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính và Đối Ngoại
TMT: Thông báo bổ nhiệm P.TGĐ
VIC: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền
VIC: Nghị quyết ĐHCĐ và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2013
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
HOSE: Công bố áp dụng Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ 2/2014 (28/07 02:18 CH)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 2 và Bán niên soát xét năm 2014 (tính đến hết ngày 25/07/2014) (28/07 11:27 SA)
HOSE: Lễ trao giải Báo cáo thường niên năm 2014 (26/07 05:31 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
SAM: Danh sách CĐNB, người được ủy quyền CBTT và người có liên quan (bổ sung báo cáo quản trị cty 6 tháng đầu năm 2014) (28/07 01:53 CH)
JVC: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 (28/07 01:52 CH)
BSI: Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2014 (28/07 01:50 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
VQSC: Đình chỉ hoạt động giao dịch (25/07 06:00 CH)
SJCS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014 (25/07 04:40 CH)
MBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014 (25/07 04:39 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
589,45 ▼ -10,69 (-1,78%)
Open: 599,13 - Hi: 599,35 - Lo: 587,78
Vol:111.541.350 - Val:1.722,11 Bil VND
VolOM:106.264.460 - ValOM:1.634,61 Bil VND
VolPT:5.276.890 - ValPT:87,50 Bil VND
630,3 ▼ -11,66 (-1,82%)
Open: 640,13 - Hi: 640,27 - Lo: 628,1
Vol: 49.563.110 - Val: 1014,84 Bil VND
VolOM: 44.843.320 - ValOM: 951,60 Bil VND
VolPT: 4.719.790 - ValPT: 63,25 Bil VND