Khớp lệnh liên tục 1
AAM 15.50 0.70(4.73%) | ABT 0 0(0%) | ACC 0 0(0%) | ACL 11.50 -0.40(-3.36%) | AGF 20.40 0(0%) | AGM 0 0(0%) | AGR 6.70 -0.10(-1.47%) | ALP 4.20 0(0%) | ANV 10.70 0(0%) | APC 16.60 -0.10(-0.60%) | ASIAGF 0 0(0%) | ASM 11.30 0(0%) | ASP 7.90 0(0%) | ATA 4.50 0(0%) | AVF 0 0(0%) | BBC 54 1(1.89%) | BCE 10.70 -0.10(-0.93%) | BCI 18.80 -0.20(-1.05%) | BGM 5.40 0.10(1.89%) | BHS 11.20 -0.10(-0.88%) | BIC 13.90 0(0%) | BID 13.10 -0.10(-0.76%) | BMC 28.80 0.10(0.35%) | BMI 16.60 0(0%) | BMP 67.50 0(0%) | BRC 0 0(0%) | BSI 9.30 0(0%) | BT6 8.90 FL -0.60(-6.32%) | BTP 13.90 0(0%) | BTT 0 0(0%) | BVH 39.20 0.10(0.26%) | C21 0 0(0%) | C32 0 0(0%) | C47 0 0(0%) | CCI 11.50 0.60(5.50%) | CCL 5.60 -0.10(-1.75%) | CDC 10.30 -0.10(-0.96%) | CIG 3.50 0(0%) | CII 19.50 -0.10(-0.51%) | CLC 0 0(0%) | CLG 8 -0.10(-1.23%) | CLL 36.70 -0.30(-0.81%) | CLW 0 0(0%) | CMG 9.70 0.30(3.19%) | CMT 0 0(0%) | CMV 0 0(0%) | CMX 8.70 0(0%) | CNG 37.20 -0.10(-0.27%) | COM 0 0(0%) | CSM 45.70 0.10(0.22%) | CTD 0 0(0%) | CTG 14.40 0.10(0.70%) | CTI 11.80 0.30(2.61%) | CYC 0 0(0%) | D2D 0 0(0%) | DAG 13 0(0%) | DCL 36.70 0.40(1.10%) | DCT 2.60 0(0%) | DHA 12.50 0(0%) | DHC 20.60 0.10(0.49%) | DHG 0 0(0%) | DHM 6.80 -0.30(-4.23%) | DIC 8.60 -0.20(-2.27%) | DIG 13.90 0.10(0.72%) | DLG 11.70 0.20(1.74%) | DMC 40.20 -0.80(-1.95%) | DPM 29.60 0(0%) | DPR 42.50 -0.40(-0.93%) | DQC 59 0.50(0.85%) | DRC 59 0(0%) | DRH 5 -0.20(-3.85%) | DRL 0 0(0%) | DSN 62 0(0%) | DTA 4.90 FL -0.30(-5.77%) | DTL 0 0(0%) | DTT 0 0(0%) | DVP 0 0(0%) | DXG 14 -0.20(-1.41%) | DXV 0 0(0%) | E1VFVN30 9.80 0(0%) | EIB 12 -0.10(-0.83%) | ELC 14.30 0.10(0.70%) | EMC 6.80 0.10(1.49%) | EVE 23 0(0%) | FCM 12.40 0(0%) | FCN 23.80 0(0%) | FDC 27.50 -0.50(-1.79%) | FLC 11.30 0(0%) | FMC 23.90 0.10(0.42%) | FPT 50 0(0%) | GAS 105 3(2.94%) | GDT 30 0.20(0.67%) | GIL 25 -0.30(-1.19%) | GMC 32 0(0%) | GMD 33.90 -0.10(-0.29%) | GSP 13.20 0.10(0.76%) | GTA 14.30 0.30(2.14%) | GTN 19 0.80(4.40%) | GTT 4.50 0(0%) | HAG 24.80 0(0%) | HAI 52 -1.50(-2.80%) | HAP 9.30 0(0%) | HAR 10.50 -0.10(-0.94%) | HAS 0 0(0%) | HAX 8 0.20(2.56%) | HBC 16.50 0.10(0.61%) | HCM 36.60 0(0%) | HDC 21.50 0(0%) | HDG 27 0(0%) | HHS 17.50 -0.10(-0.57%) | HLA 2.50 0(0%) | HLG 4.70 0(0%) | HMC 9.40 0(0%) | HOT 0 0(0%) | HPG 55 0(0%) | HQC 7.90 0(0%) | HRC 0 0(0%) | HSG 50.50 0(0%) | HSI 2.90 -0.10(-3.33%) | HT1 16.20 0(0%) | HTI 11.80 0(0%) | HTL 18 0(0%) | HTV 18.60 -0.20(-1.06%) | HU1 0 0(0%) | HU3 10.60 0.60(6%) | HVG 30.20 -0.30(-0.98%) | HVX 5.60 FL -0.40(-6.67%) | ICF 6.40 -0.30(-4.48%) | IDI 12.60 0.20(1.61%) | IJC 13.20 0(0%) | IMP 37.50 -0.60(-1.57%) | ITA 8.60 0.10(1.18%) | ITC 7.90 0(0%) | ITD 10.50 0(0%) | JVC 17.40 0.40(2.35%) | KAC 0 0(0%) | KBC 16 0.60(3.90%) | KDC 58.50 1(1.74%) | KDH 19.70 0(0%) | KHA 0 0(0%) | KHP 14.10 0(0%) | KMR 8.40 -0.20(-2.33%) | KSA 12 0.20(1.69%) | KSB 28.80 0(0%) | KSH 18.60 -0.30(-1.59%) | KSS 6 0(0%) | KTB 6.10 -0.10(-1.61%) | L10 14.40 -0.20(-1.37%) | LAF 15.30 0(0%) | LBM 0 0(0%) | LCG 9 -0.10(-1.10%) | LCM 6 0(0%) | LGC 26.50 0(0%) | LGL 6.50 0(0%) | LHG 9.10 0(0%) | LIX 29.70 -0.30(-1%) | LM8 24 0.40(1.69%) | LSS 9.90 -0.20(-1.98%) | MBB 13.90 0.10(0.72%) | MCG 7.20 -0.10(-1.37%) | MCP 16.60 0.10(0.61%) | MDG 6.20 -0.20(-3.13%) | MHC 16.90 0.80(4.97%) | MPC 71 -1.50(-2.07%) | MSN 79.50 0(0%) | MTG 4.90 0.10(2.08%) | MWG 106 -2(-1.85%) | NAV 0 0(0%) | NBB 22 -0.40(-1.79%) | NHS 0 0(0%) | NHW 0 0(0%) | NKG 12 0.60(5.26%) | NLG 17.60 -0.30(-1.68%) | NNC 68.50 0.50(0.74%) | NSC 77.50 -0.50(-0.64%) | NTL 15.20 0(0%) | NVN 0 0(0%) | NVT 6.10 0(0%) | OGC 12.10 0.10(0.83%) | OPC 0 0(0%) | PAC 23.70 0(0%) | PAN 41.40 -0.10(-0.24%) | PDN 35.80 -0.20(-0.56%) | PDR 14.80 0.10(0.68%) | PET 23.10 0.30(1.32%) | PGC 14.50 0(0%) | PGD 35.50 -0.30(-0.84%) | PGI 10.30 0(0%) | PHR 0 0(0%) | PIT 8.40 0.40(5%) | PJT 7.90 0(0%) | PNC 9 -0.10(-1.10%) | PNJ 0 0(0%) | POM 0 0(0%) | PPC 23.60 -0.20(-0.84%) | PPI 13.10 0.20(1.55%) | PTB 61.50 0.50(0.82%) | PTC 9.40 0.40(4.44%) | PTK 5.10 -0.10(-1.92%) | PTL 3.80 0(0%) | PVD 90 1.50(1.69%) | PVT 17.10 0(0%) | PXI 9.70 -0.10(-1.02%) | PXL 4.40 -0.10(-2.22%) | PXS 32.10 -0.30(-0.93%) | PXT 5.60 -0.20(-3.45%) | QCG 9.40 -0.20(-2.08%) | RAL 44.50 -1(-2.20%) | RDP 16.80 FL -1.20(-6.67%) | REE 28.50 0(0%) | RIC 16.10 FL -1.20(-6.94%) | SAM 12.50 -0.20(-1.57%) | SAV 13.40 0.30(2.29%) | SBA 11.90 -0.10(-0.83%) | SBC 14.80 0.30(2.07%) | SBT 11.20 0(0%) | SC5 0 0(0%) | SCD 26.10 -0.40(-1.51%) | SEC 0 0(0%) | SFC 0 0(0%) | SFI 30 0(0%) | SGT 0 0(0%) | SHI 7.50 -0.10(-1.32%) | SHP 17.30 0.10(0.58%) | SII 23 -0.90(-3.77%) | SJD 31 0(0%) | SJS 25 0.20(0.81%) | SKG 49.10 2.40(5.14%) | SMA 5.60 0.10(1.82%) | SMC 0 0(0%) | SPM 26.30 0.30(1.15%) | SRC 29 0(0%) | SRF 0 0(0%) | SSC 61.50 1(1.65%) | SSI 29 0.40(1.40%) | ST8 0 0(0%) | STB 18.30 -0.10(-0.54%) | STG 0 0(0%) | STT 4.80 FL -0.30(-5.88%) | SVC 16.90 0.30(1.81%) | SVI 0 0(0%) | SVT 0 0(0%) | SZL 18.50 -0.10(-0.54%) | TAC 0 0(0%) | TBC 25.70 1.20(4.90%) | TCL 27 0(0%) | TCM 33.80 -0.10(-0.29%) | TCO 12.80 -0.30(-2.29%) | TCR 5.10 0.10(2%) | TDC 10.30 0(0%) | TDH 20 0(0%) | TDW 0 0(0%) | THG 14.30 -0.60(-4.03%) | TIC 11.60 0.10(0.87%) | TIE 0 0(0%) | TIX 23.30 1.40(6.39%) | TLG 57 2(3.64%) | TLH 8.60 0(0%) | TMP 0 0(0%) | TMS 37.30 -2.70(-6.75%) | TMT 14.40 0.10(0.70%) | TNA 0 0(0%) | TNC 11.60 -0.10(-0.85%) | TNT 3.30 0(0%) | TPC 0 0(0%) | TRA 76 0(0%) | TRC 31.70 -0.20(-0.63%) | TS4 11.30 0(0%) | TSC 44 -0.10(-0.23%) | TTF 9.80 -0.10(-1.01%) | TTP 0 0(0%) | TV1 12.50 0.50(4.17%) | TYA 9.30 0.30(3.33%) | UDC 6.40 0(0%) | UIC 18.20 0.90(5.20%) | VCB 26.70 0.10(0.38%) | VCF 0 0(0%) | VFG 0 0(0%) | VHC 51.50 1.50(3%) | VHG 16.80 0.60(3.70%) | VIC 48.20 1.20(2.55%) | VID 4.20 0(0%) | VIP 14.50 0(0%) | VIS 9.10 0(0%) | VLF 6.30 FL -0.40(-5.97%) | VMD 0 0(0%) | VNA 3.50 FL -0.20(-5.41%) | VNE 9.10 0.10(1.11%) | VNG 8.40 0(0%) | VNH 4.80 -0.10(-2.04%) | VNI 3.60 0.10(2.86%) | VNL 25 0(0%) | VNM 107 1(0.94%) | VNS 44 -1(-2.22%) | VOS 5.30 0.10(1.92%) | VPH 8.40 -0.30(-3.45%) | VPK 19.90 0.40(2.05%) | VRC 6 0(0%) | VSC 57 0(0%) | VSH 14.20 0.20(1.43%) | VSI 8.40 CE 0.50(6.33%) | VST 2.70 0(0%) | VTB 12.30 CE 0.80(6.96%) | VTF 22.20 -0.60(-2.63%) | VTO 7.90 0(0%) |
Ngày: 21/10/2014
AVF: Bị kiểm soát đặc biệt - MHC: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - LCG: Bị cảnh báo - PIT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - ALP: Bị kiểm soát - BSI: Bị cảnh báo - CIG: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - CMG: Bị cảnh báo - DCT: Bị kiểm soát - DRH: Bị cảnh báo - DTA: Bị cảnh báo - DTT: Bị cảnh báo - DXV: Bị cảnh báo - GTT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - HAX: Bị cảnh báo - HLA: Bị kiểm soát - HLA: Bị cảnh báo - HLG: Bị cảnh báo - HSI: Bị kiểm soát - ITC: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - LHG: Bị cảnh báo - LGL: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NKG: Bị cảnh báo - NVN: Bị kiểm soát - NVT: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát - POM: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - PTL: Bị kiểm soát - PXI: Bị cảnh báo - PXL: Bị cảnh báo - PXT: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - SBC: Bị cảnh báo - SGT: Bị kiểm soát đặc biệt - SJS: Bị cảnh báo - STT: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - UDC: Bị cảnh báo - VID: Bị cảnh báo - VNA: Bị kiểm soát - VNI: Bị kiểm soát - VLF: Bị cảnh báo - VOS: Bị kiểm soát - VST: Bị kiểm soát
Thông tin giao dịch ký quỹ... Thông tin về bộ chỉ số ...
Danh sách chứng khoán thuộc diện theo dõi đặc biệt ... Phân ngành niêm yết ...
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 3 năm 2014 (tính đến hết ngày 17/10/2014) (20/10 09:28 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 3 năm 2014 (tính đến hết ngày 17/10/2014) (20/10 09:25 SA)
HOSE: Quyết định thành lập hội đồng chỉ số (17/10 03:41 CH)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
HSG: Ước KQKD HN quý 4 và lũy kế 12 tháng NĐTC 2013 - 2014 (21/10 10:35 SA)
HSG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Kim Động - Hưng Yên (21/10 10:33 SA)
HSG: Giải trình KQKD riêng CTy mẹ quý 4 niên độ tài chính 2013-2014 (21/10 10:30 SA)
TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CK THÀNH VIÊN
KSH: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 13 (21/10 10:37 SA)
HTV: Giải trình biến động KQKD quý 3.2014 so với cùng kỳ (20/10 04:42 CH)
BMSC: Thay đổi Trụ sở chính (17/10 05:02 CH)
TIN TỨC KHÁC
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 20/06/2014) (23/06 10:04 SA)
Danh sách các Công ty Chứng khoán đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 13/06/2014) (16/06 09:24 SA)
Danh sách các Công ty Niêm yết đã nộp BCTC quý 1 năm 2014 (tính đến hết ngày 12/06/2014) (13/06 09:17 SA)
593,44 ▲ 4,2 (0,71%)
Open: 590,17 - Hi: 594,42 - Lo: 588,75
Vol:30.145.300 - Val:598,42 Bil VND
VolOM:28.562.550 - ValOM:559,50 Bil VND
VolPT:1.582.750 - ValPT:38,92 Bil VND
631,64 ▲ 3,55 (0,57%)
Open: 627,96 - Hi: 632,26 - Lo: 627,11
Vol: 12.238.060 - Val: 322,92 Bil VND
VolOM: 11.138.060 - ValOM: 291,79 Bil VND
VolPT: 1.100.000 - ValPT: 31,13 Bil VND